Posted in: anavar

Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Ble i Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Ble i Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Nghymru. Yn union beth sy’n digwydd i chi? A ydych yn penbleth o ddatblygu eich siâp y corff fod yn berffaith, yn ogystal â anhygoel? Yeah, nifer o fechgyn wir yn teimlo fod cael siâp corff delfrydol a terrific er mwyn ymddangosiad dod â merched. Yeah, mae hynny’n sicr. Serch hynny, yn union sut y gallwch gyrraedd ei? Nawr rydym yn cynnig Anavar fel un o’r atebion i gyrraedd y barod. Mae cael siâp y corff gwych a fydd yn naturiol yn gofyn rhai mentrau. Maent yn fel cael iechyd a rhaglen ffitrwydd, rhai ymarferion, bwyd iach ardderchog, ac hefyd yn ategu’r.

Pa fath o atodiad yn dda i chi? Yn amlwg, byddwch yn holi am y peth. O ganlyniad, rydym yn darparu y gwreiddiol er mwyn Anavar gymwys i gynorthwyo chi. Cael er mwyn cymryd yr atodiad i wirio canlyniad yr Anavar. Pam ddylech chi gymryd y Anavar a gynigiwn yn y wefan hon? Dim ond i’r dde yma y bydd yn sicr eich ailgyfeirio i gael yr eitem wreiddiol yn y wefan swyddogol. Gallwch gymryd yr atodiad er mwyn cynnyrch o Anavar sy’n dod o gwmni cychwynnol. Yn naturiol, trwy ddechrau, mae’n byddwch yn gwarantu i ei yfed yn ddramatig.

Pan ydych yn bwriadu caffael hyd yn oed info fwy gwblhau, dim ond yma yn gweld y prif safle y cynnyrch. Drwy fynd i’r wefan swyddogol, byddwch yn cymryd llawer mwy o ddewisiadau, gwybodaeth, yn ogystal â rhestrau. Anavar, fel un o’r eitem gorau ar gyfer atodiad ychwanegol i greu’r corff, yn rhoi llawer mwy o fudd-daliadau i chi. Yn sicr, bydd y manteision yn sicr yn cael yr un modd yr eitemau sy’n dioddef o ymarfer corff yn ogystal â rhai mentrau.

Wel, ar ôl edrych ar y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon, gallwch fynd hefyd i wefan swyddogol delfrydol. Drwy gael mwy a mwy o Anavar gwybodaeth o wefan hon, gallech wella at y camau nesaf. Wrth gwrs, bydd yn sicr yn eich helpu hyd yn oed mwy i gael y cyhyrau adeilad gwych a hefyd yn ffurfio. O ganlyniad, rydym yn diolch i chi nifer cynyddol o o ymweld â’n safle gwe y tro hwn. Byddwn yn sicr bob amser yn rhoi y wybodaeth gorau o eitem gwych oddi wrthym.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol
Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Adolygiadau Anavar

Anavar (Oxandrolone) a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Feddyg Raphael Pappo dan yr enw trademarked Oxandrin, a oedd yn helpu labordai Searle. Cynhyrchodd Anavar tua 1964 ar gyfer trin cyflwr iechyd lluosog sy’n cynnwys colli meinwe cyhyrau. Ar y pwynt hwnnw, steroidau anabolig yn ymarferol anghyffredin ar y farchnad, yn ogystal â daeth yn rhan o berchnogion y cwpl cyntaf o steroidau deintyddol i streic yr olygfa bodybuilding. Yn ddiweddarach, Searle ei brynu gan Pfizer a hefyd anavar i ben.

Pan ddechreuodd yr epidemig AIDS yn y 80au cynnar, roedd Anavar yn ogystal â Anadrol (Oxymetholone) a oedd presgripsiynau o ddewis wrth ddelio â meinwe cyhyrau taflu faterion. Pam? Wel, Anavar yn cynhyrchu enillion heb lawer o fraster gyda ychydig iawn o gadw dŵr, er ei fod yn yr un modd yn cynyddu cryfder, mae hyn mewn gwirionedd yn cynorthwyo rhai sy’n derbyn y feddyginiaeth hon.

Anavar gwirionedd dechreuodd i ddal ar amser mawr gyda adeiladwyr corff, athletwyr yn ogystal ag unigolion steroid hamdden pan fydd y ‘Cyhyrau Media 2000’ cylchgrawn (cylchgrawn cenedlaethol cyntaf i sgwrsio yn ymwneud yn agored steroidau) ar yr amod Anavar y sgôr uchaf mewn perthynas â elw i gyfran risg . Gwnaeth y cyfnodolyn y pwynt a gynigir Anavar manteision anhygoel am ei gwenwyndra eithaf isel ac hefyd daeth hyn cyffur ‘ymyl’ yn sydyn i gael y mwyaf poblogaidd o bob steroidau.

Y prif fframwaith moleciwlaidd o Anavar yw 5-alffa-androstan-2-oxa-17 alffa-methyl-17 beta-ol-3-un. Wrth greu fformiwla, syntheseiddio Raphael Pappo y feddyginiaeth cael ei fframwaith moleciwlaidd o dihydrotestosterone. Y gwahaniaeth allweddol yw bod atom ocsigen yn newid y methylation a hefyd 2 carbon yn y sefyllfa 17. Yn y bôn, Oxandrolone ei gynllunio i fod yn Dianabol llai serth – hyd yn oed yn fwy anabolig a hefyd yn llai androgenig, felly dileu nifer o effeithiau negyddol garw. Cafodd hyn ei gyflawni drwy ddisodli ocsigen ar gyfer y gwahanol agweddau eraill sy’n bresennol ar y cyfan yn dihydrotestosterone. Gyda’r broses hon, llwyddodd Pappo i greu steroid sydd ymhlith y cyfraddau mwyaf fforddiadwy o androgenicity ymhlith steroidau artiffisial.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol
Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Defnyddio o Anavar

Anavar ar gael yn unig ar lafar; fodd bynnag, mae rhai unigolion yn dewis i wasgu y tabledi a hefyd gymysgu gyda hylif nad yw’n cael ei hargymell, yn rhannol er budd purdeb ac y bydd yn torri i lawr mewn sylfaen hylif. Gallai’r defnydd broscience o’i gymryd gyda sudd Grawnffrwyth cael rhywfaint o ansawdd ers sudd grawnffrwyth a allai roi hwb canlyniadau nifer o feddyginiaethau. Gall sudd Grawnffrwyth sbarduno problemau gyda P-glycoprotein a anion cyflwyno polypeptidau organig (OATPs), gwella bio-argaeledd llawer o feddyginiaethau. Yn eironig, dyma’r sudd grawnffrwyth rheswm nad cynghorir ag unrhyw fath o feddyginiaethau neu gyffuriau. Serch hynny, yn ein enghraifft, rydym wedi ein ffactorau er dymuno rhywbeth i weithio hyd yn oed yn fwy cyffrous.

Mae’r dos ddibynadwy nodweddiadol yw 25-50 mgs y dydd ar gyfer guys a 5 i 20 mgs i fenywod.

I ddynion, yr wyf yn argymell rhannu dosau i mewn i AC (1/2 dos) a chyn-ymarfer (1/2 dos). Ar gyfer merched, mae preworkout 1/2 dos a postworkout 1/2 dos yn dda.

Fel gyda’r rhan fwyaf o steroidau geneuol, Anavar yn pentyrru gorau gydag o leiaf un chwistrelladwy. Dim ond anavar a hefyd swydd testosterone mewn gwirionedd, iawn, yn dda. Ar ôl y cylch, argymhellir i ddefnyddio HCGenerate gyda PCT delfrydol i solidify yr enillion a wnaed yn ogystal ag i gadw’r màs meinwe gyhyrol o gylch Test-Anavar.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol
Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Manteision Anavar

Pan fyddwch yn mynd dros gwella effeithlonrwydd boed gyda ddechreuwr neu berson hollol rhyfedd mae un cwestiwn nodweddiadol, yn-ffaith ei un o’r rhai mwyaf cyffredin o bawb; yn union beth fydd y canlyniadau? Cadarn, mewn rhyw fodd bach yna gallai fod yn un-maint i bawb ymateb eto os ti ‘di bod o gwmpas effeithlonrwydd yn gwella ar gyfer unrhyw fath o gyfnod o amser eich bod yn deall thats ddim wir yn wir. Ceir yn llythrennol niferus o wahanol steroidau anabolig a gynigir a hefyd tra bod llawer ohonynt dod ag eiddo preswyl neu fasnachol tebyg iawn yn ogystal â nifer y gallai gynnig canlyniadau gwirioneddol debyg, gall y canlyniadau a gafwyd o un i’r canlynol fod yn wirioneddol wahanol ychwanegol. Cynnwys dde i mewn i’r hormonau peptid hafaliad, AI, SERMs, hormonau darn et cetera a’r canlyniadau y gallech gael ei wneud yn syml bod; maent yn parhau. Gyda’r holl hynny mewn golwg, dde yma yr ydym yn bryderus gyda’r prif beth, Anavar canlyniadau, dim ond yr hyn y maent yn ei gwneud yn ofynnol yn ogystal ag gydag unrhyw lwc sefydlu a Anavar arwain at steroid sy’n werth eich amser.

Ar gyfer yr athletwr oddi ar y tymor, yn enwedig un o natur bodybuilding neu bŵer trydanol hyfforddiant Anavar achosi fawr ddim o olygu bod angen defnyddio drwy gydol y cyfnod hwn. Fel steroid ysgafn bydd yn gwneud ychydig iawn o-ran cyflenwi dimensiwn sylweddol, hyd yn oed ar ddogn uchel yn syml, nid ei strwythuro’n iawn i gyflawni’r diben hwn; i gynnig awgrym o sut yn union ddrwg asiant swmpio gall fod yn chi, mewn llawer o ddynion 20mg o Dianabol y byddai’n arwain at fagu meinwe mwy heb lawer o fraster gymharu â 100mg o Anavar.

Ar gyfer y athletwr effeithlonrwydd, ddatgan baseball oddi ar y tymor neu chwaraewr pêl-droed neu unrhyw athletwr proffesiynol eraill allwch chi feddwl am, efallai Anavar canlyniadau fod ychydig yn llawer croesawu mwy trwy gydol eu dull oddi ar y tymor. Mae’r steroid Oxandrolone yn addas ar gyfer eu cadw aildyfiant yn ogystal ag atgyweirio celloedd cyhyrau niweidio a hefyd gan fod llawer o athletwyr proffesiynol hyn dim ond awydd lwmp ysgafn o’r fath a allai eu rhoi benthyg i symud ymlaen drwy gydol hyfforddiant anodd oddi ar y tymhorau.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol
Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Effeithiau Ochr Anavar

Fel unrhyw fath o gyffur neu atodiad, mae rhai sgîl-effeithiau o Anavar i’w chofio. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gymedrol iawn yn ogystal â mynd i ffwrdd ar eu pennau eu hunain gydag amser. Gallech hefyd ddiymdrech lliniaru pethau fel croen olewog yn ogystal â stumog yn chwyddo gyda deiet priodol yn ogystal â rhagofalon. effeithiau ochr arall, yn ogystal â dulliau o’u lliniaru yn cynnwys:

niwed i’r afu (hepatotoxicity). Anavar hidlwyr drwy’r afu, felly mae’n hanfodol defnyddio’r dogn lleiaf ymarferol ar gyfer y swm byrraf o amser ymarferol. Cyfyngu cylch Anavar i rhwng chwech ac wyth wythnos yw’r dull mwyaf effeithiol er mwyn osgoi hepatotoxicity.

Er bod Anavar i ferched yn hynod amlwg, gallai sbarduno virilization, neu ymddangosiad priodoleddau gwrywaidd. Gallai datblygiad Gwallt, llais sy’n tyfu, yn ogystal â moelni gwrywaidd-patrwm arwain. Dyma pam y dos Anavar gyfer menywod yn is ar gyfer dynion. Beth sydd hyd yn oed yn fwy, mae’n rhaid cylch Anavar ar gyfer merched yn para yn hwy na chwe wythnos.

pwysedd gwaed uchel yn ogystal â cholesterol. Er bod astudiaethau yn dangos y gall Anavar gynyddu pwysedd gwaed yn ogystal â lefelau colesterol, dwyster newidiadau hyn yn dibynnu bron yn llwyr ar ffordd y defnyddiwr bywyd. Os ydych yn cynnal cynllun deiet iach a chytbwys, yn ogystal â rhaglen ymarfer corff, a hefyd os ydych yn neu fel arall yn iach a chytbwys, y groes o greu pwysedd gwaed uchel neu ostyngiad colesterol yn sylweddol.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol
Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru

Gaffael Anavar Ar-lein

Anavar yw un o’r steroid anabolig gorau sy’n rhoi canlyniadau gwell mewn gwirionedd pan cyfuno â deiet gorau a workout. Mae’n gweithredu drwy gynyddu corff heb lawer o fraster màs meinwe cyhyrau a chael gwared ar y braster corff. Os ydych yn bwriadu i brofi holl fanteision steroid hon feddwl am brynu Anavar ar-lein o siop meddyginiaeth legit.

Anavar ymhlith y steroid cyfreithlon y gellir eu prynu gyda neu dros y cownter yn y rhan fwyaf o wledydd. Os ydych yn dymuno prynu Anavar ar-lein, gallwch gael presgripsiwn gan eich meddyg ac yn cael y atchwanegiadau a ddarperir i chi.

Pan fyddwch yn chwilio am Prynu Anavar Ar-lein ac ar werth, byddwch yn dysgu bod Anavar cael ei gynnig mewn 3 crynodiadau; Anavar 10mg, 20mg a hefyd pils 50 mg. Mae gan bob un o’r rhain yn ganolbwynt iddo ei bris ei hun yn amrywio o gwmpas $ 1.5-4 $ y dos.

Cliciwch yma i brynu Anavar o wefan swyddogol

Lle I Brynu Anavar Ar-lein Ym Mhenarth Cymru